Archive for the ‘Undersøkelse’ Category

Å jakte med pil og bue er en urgammel jaktmetode, og den er human – i tillegg representerer den helt annen jaktform hvor man må være 110% skjerpet. Alle sanser må være på topp. I tillegg må man klare å komme ekstremt nære dyret, i motsetning til moderne jakt med rifle. Direktoratet for Naturforvaltning har vurdert innspill og ønsker fra flere jaktorganisasjoner som ønsker slik jakt tillatt også i Norge. Etter en høringsrunde i fjor, er innstillingen til Miljødepartementet oversendt. Det er foreslått å åpne for en 3-årig prøveordning, hvor man skal se på jaktformen – her under skadeskyting (som man i bl.a. Danmark har konkludert med at ikke er større enn for rifle).

Buejakt

Buejakt


Bilde til venstre er fra «Mule Deer Bow Hunting Tips». Les mer på deres sider: http://www.deer-huntingtips.com/deer-bow-hunting-tips/mule-deer-bow-hunting-tips

Både Sverige og Finland tillater dette eller har prøveordninger gående. Over dammen er dette mer utbredt, og mens man i Norge foreløpig ønsker en ordning hvor man kan skyte rådyr og hjort, skytes det der både villsvin og elg. Dersom saksgangen går som forventet, har jeg forstått det slik at dette kan bli tillatt allered i 2012. Man må søke om lisens.

Jeg har vært med på noe harejakt og fuglejakt med hagle i yngre dager, men har vel aldri latt meg fasinere av dette – ei heller viltjakt med rifle. Men dette representerer noe nytt, anneledes og jeg føler at man kommer både nærmere og mer i ett med naturen og viltet ved denne type jakt. Jeg virker mer edelt, det er en større balanse mellom den som jeger og den som blir jaktet, det virker mer humant og det det ligger mer «arbeid» bak et dyr som blir felt på denne måten. Buejakt tror jeg faktisk kunne være noe for meg…

Hva mener du?

Her er en av mange filmer som ligger på youtube. Det kan virke noe brutalt, men alt kjøtt vi spiser kommer fra et dyr som en gang har levd – om du går på Rema eller skyter det selv. Jeg kan vel ikke si at jeg er overbegeistret for alle disse filmene, da de ikke er bygd opp på en god måte – dvs. å vise hvor flott jaktformen er. Mange av dem blir rene «kill shot» filmer. Her er imidlertid en av de kanskje bedre – døm selv:

Reklamer

Når liker du å være på tur? Sommeren er ofte våt, om ikke er det mygg… Om vinteren er det kaldt… Ikke lett å bestemme seg kanskje.

Toppen av Sølvsberget er besteget

Martine, Margrete, Vilhelmine og Oscar

Selv synes jeg alle årstidene har sin sjarm, med forskjellige fordeler og ulemper. Jeg tenker nok ikke så mye på om det regner, er mygg, kaldt osv. Det viktige er å ha rette innstlling og utstyr. Gode klær og bra utstyr er en god start. Så er det bare å nyte opplevelsen. Det er noe i den slitte floskelen «det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær».

Hvis du likevel måtte velge en favoritt sessong – hvem er da din?